Αγία Παρασκευή 001

Το έτος ανέγερσης του παλαιότερου Ναού της Αγίας Παρασκευής ανέρχεται στο 1871.