Αγροτικός Καπνικός Συνεταιρισμός "Νέα Αρχλη" Κονταριώτισσας.

Έτος Ίδρυσης 2014.